Artikler m.m.

Marianne Elbrønd

 • Elbrønd, Marianne: VEJEN FREM - Beskrivelse af en tids- og målfokueret familieindsats, Børne og Unge Center Vejle Fjord, 2015. 
 • Elbrønd, Marianne: STUMP (STøt Unge Med Personlighedsforstyrrelser) - intern slutevaluering resumè, 2012
 • Bech, Grethe; Elbrønd, Marianne og Stubberup, Michael: Next practice - best practice - familierettet psykoedukation for traumatiserede flygtninge, Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, 2011.
 • Elbrønd, Marianne: "De små skridts strategi", Et formativt, brugerinvolverende evalueringsværktøj, der synliggør ændringer, der sker med unge i forbindelse med konkret socialpsykiatrisk indsats. Skiftesporet i Herning, 2002
 • Ramian, K., Dyrholm, I.-L., & Elbrønd, M. (2013). Rehabilitering af hverdage. Gerontologi, 29(1), 4.
 • Elbrønd, M. (2001). At se hver dag i sammenhæng. Gerontologi, 1(17), 12-15.

Esper Sørensen: 

 • Unge med identitetsproblemer. J. Olsson & E. Sørensen i Ungdomsbilleder i en brydningstid. Gyldendals pædagogiske bibliotek 1983. Kbh.
 • Fortællingerne i sproget og sproget i fortællingerne: E. Sørensen i Pædagogik og eksistens. Billesø og Baltzer. 2006. Kbh
 • Forståelsesformer - Vi er de fortællinger vi fortæller om os selv og andre fortæller om os: E. Sørensen. Forlaget Skiftesporet. 2008 (kun digitalt)
 • Åben Dialog - Nøglemarkører og deres Kontekst: A. Eiterå, E. Sørensen m.fl.: 2014 
 • At skabe en ny kultur gennem Åben Dialogisk praksis: E. Sørensen i Social Kritik nr: 155,  2018 Kbh.