Hvad tilbyder vi

Vi tilbyder en bred vifte af terapeutiske samtaler i forhold til forskellige problemtyper. Med vores brede og omfattende erfaring er der meget få typer problemer, kriser og sammenbrud, vi ikke vil kunne håndtere, men vi har specialkompetencer i forhold til større børn, unge og voksne. 

Det kan handle om børn, der mistrives, har svært ved at styre deres temperament eller mangler mod på, at være sammen med andre o.l. Det kan være unge, der er i krise, udviser en livshindrende sårbarhed, har en personlighedsforstyrrelse, hæmmes af en angstproblematik, spiseforstyrrelse eller anden psykisk problematik. I forhold til voksne kan det handle om kriser og sammenbrud, angstproblematikker, spiseforstyrrelser og andre psykiske sårbarheder.

Vi arbejder altid ud fra et højt fagligt, værdimæssigt grundlag, hvilket betyder at vi altid forsøger at se og forstå den enkelte ud fra dennes egne værdier og drømme. Vi ser den enkelte i dennes familiære og sociale relationer. Det betyder, at vi ikke tror på, at den enkelte er frit svævende i luften eller at vanskeligheder kan tilskrives fejl ved den enkelte. Alle indgår  altid indgår i et kraftfelt med betydningsfulde andre og vedkommendes værdier og drømme skal ses i forhold hertil. Samtidig tror vi på at ting kan forandres og vi vil gerne i et fælles samarbejde med dig/Jer finde denne vej.

Individuelle samtaler:

  • Samtaler , hvor du sammen med én af os på en gang får mulighed for at lære dig selv bedre at kende og får mere styr på det, du er udfordret af. Vi har et arsenal af forskellige "værktøjer" alt afhængig af din problematik, samt en stor erfaring vi gerne deler ud af.

Parsamtaler:

  • Samtaler, hvor du og din partner kommer sammen for at finde ud af om, I vil hinanden, hvordan I kan under-støtte hinanden og hvordan I kan arbejde med Jeres forhold. 

Familiesamtaler:

  • Samtaler, hvor du og din familie sammen kan komme for at blive "klogere" på hinanden, jer selv og familiens dynamik som sådan. Hvordan kan vi komme til at forstå og understøtte hinanden så vi som familie kan trives og vokse?

Netværkssamtaler:

  • Samtaler, hvor du ud fra en problematik du gerne vil udfolde sammen med de menesker der er omkring dig, kan blive klogere på dem og på dig selv. Det kan være familie, men også kærester, venner, naboer m.fl. og måden et netværkssamtale foregår på er, at alle får mulighed for at tale, men de øvrige lytter. At man taler ud fra sig selv og at der på et tidspunkt bliver holdt en pause i samtalen, hvor der bliver reflekteret over hvad der er talt om.

Supervision:

  • Ud fra en systemisk, Åben Dialog tilgang tilbydes supervision af grupper i forhold til kollegial samarbejde, sagssupervision og udviklingsarbejde.

Konsulentbistand:

  • Personaleudvikling, organisationsudvikling, faglig udvikling m.m. Kontakt for at høre nærmere. 

Undervisning: 

  • Indenfor børne, unge og voksenområdet i forhold til ovennævnte problematikker. Kontakt for at høre nærmere