Marianne Elbrønd er uddannet psykolog (Cand. Psych) fra Aarhus Universitet i 1986. Jeg har arbejdet som klinisk psykolog indenfor børne-ungeområdet i Ringkøbing amt, samt været tilknyttet forskningsenheden samme sted. I en årrække var  jeg leder af udviklingsafdelingen på Social & SundhedsSkolen, Herning. Her deltog jeg bl.a. i et flereårigt projekt om mentaliseringsbaseret støtte til unge.  Støtten omfattede både individuelle samtaler, gruppeforløb og netværksmøder. Senere har jeg arbejdet på Børn og Unge Center Vejle Fjord, hvor jeg ud over supervision af personale og individuelle samtaler med børnene og de unge stod for netværkssamtalerne med familien m. fl. Endelig har jeg arbejdet i Børne- og Familiehusene i Holstebro Kommune, hvor jeg primært har individuelle samtaler samt familiesamtaler.


Esper Sørensen er uddannet psykolog (Cand. Psych) fra Aarhus Universitet i 1984. Jeg har arbejdet som klinisk psykolog i amtsungdomscentret Nordjyllands Amt, hvor arbejdet primært omfattede individuelle samtaler, samt supervision af områdets forskellige ungdomsinstitutioner. Videre har jeg arbejdet i Distriktspsykiatrien i Herning, Ringkøbing Amt, hvor jeg primært arbejdede med unge og voksne med psykiatriske lidelser såsom personlighedsforstyrrelser, angst, depressioner, skizofreni, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Ud over individuelle samtaler havde jeg par- og familiesamtaler, samt netværkssamtaler.

Sidst har jeg i mange år været leder af Skiftesporet, der er et psykosocialt behandlingstilbud til personer med psykiske problemer indenfor socialpsykiatrien i Herning Kommune. Her har jeg haft individuelle samtaler, supervision, par - og familiesamtaler, samt netværkssamtaler.